Algemeen Privacy Statement

Deze website wordt beheerd door StoffelsMusic.
Als je gebruik maakt van de website van StoffelsMusic en de producten en diensten die daarop te vinden zijn, dan laat je gegevens bij ons achter. Hieronder kun je lezen welke gegevens StoffelsMusic kan verzamelen, waarom we dat doen en wat we met die gegevens kunnen doen. Dit statement gaat over onze hele website: het geldt dus voor bezoekers, als je een bestelling plaats of gebruik maakt van het contact formulier.

 

Hoe komen wij aan je gegevens?

Als je gebruik maakt van de StoffelsMusic website, dan laat je soms persoonsgegevens bij ons achter.

Je laat op de volgende manieren je gegevens bij ons achter:

  • Bij plaatsen van een bestelling
  • Bij het gebruik maken van het contactformulier
  • Aanmaken van een gebruikers-account

Voor het plaatsen van een bestelling is het niet nodig om een account aan te maken; de klant kan zelf beslissen of dit wenselijk is. Het aanmaken van een account kan de afhandeling van een volgende bestelling versnellen. Met het aanmaken van een account gaat de gebruiker akkoord met gebruikersvoorwaarden en dit privacy statement.

 

Wat doen we met je gegevens?

StoffelsMusic bewaart en verwerkt je gegevens met de volgende doelen:

  • Het leveren/verzenden van de producten en diensten die je van ons afneemt
  • Het afhandelen van betalingen

 

Hoe beveiligen we je gegevens?

Je gegevens worden veilig opgeslagen en verzonden. Wie niets met jouw gegevens te maken heeft, kan er simpelweg niet bij. StoffelsMusic streeft ernaar je gegevens met de meest recente beveiligingstechnieken en versleutelingsmethoden op te slaan en te verzenden.

 

Met wie deelt StoffelsMusic jouw gegevens?

StoffelsMusic gaat vertrouwelijk met je persoonsgegevens om. Wij zullen nooit jouw gegevens verkopen aan andere partijen.

 

Contact, mailing en/of reclame
Mocht je toch mail of ongewenste reclame ontvangen dan kan je altijd aangeven dat je niet meer wilt dat wij contact met je opnemen. Aan het afmelden zijn nooit kosten verbonden.

 

Jonger dan 16 jaar?
Als je minderjarig bent, dus jonger dan 16 jaar, dan mag je alleen toestemming geven voor het verwerken van je persoonsgegevens met toestemming van een van je ouders of wettelijke voogd. Het is dan belangrijk dat je ouder(s) of je voogd dit statement leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die je hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die je bij ons achterlaat, zoals het recht om je te verzetten tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van je gegevens.

 

Inzicht in je gegevens?
Je kunt altijd inzicht krijgen in de gegevens die StoffelsMusic over jou heeft. Je kunt hiertoe een schriftelijk verzoek indien bij StoffelsMusic. Je kunt op basis van de uitkomsten StoffelsMusic ook verzoeken om je gegevens aan te passen als die feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn.

 

Contactgegevens
De website en de persoonsgegevens die je hier achterlaat worden beheerd door Emile Stoffels. Voor vragen en opmerkingen over dit Privacy Statement kun je altijd contact opnemen via het contactformulier.

 

Websites van derden
Dit Privacy en Cookie Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

 

Wijzigingen Privacy statement
StoffelsMusic behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy statement. Het verdient daarom aanbeveling om dit Privacy statement regelmatig na te kijken, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte blijft. De meest actuele versie kan altijd via de website worden geraadpleegd.